سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوستون دارم

گاهی وقتها آنقدر دلم برای خدا تنگ می شود که بزرگی اش را از یاد میبرم.کنارم مینشیند و من برایش درد دل می کنم و هر بار برای بدست آوردن دلش درخواست بخشش می کنم.خدایا!!!بببخش بخاطر تمام بخشش هایی که می بخشی!!!!!


writing in:یادداشت ثابت - جمعه 91/9/4time 6:27 عصرbyآناهیتا ردپاها ( ) |
یه عاشق میگه :

اگه اتفاقی واست بیفته ؛ میمیرم !

اما ….

یه رفیق میگه :

اگه بمیرم هم نمیذارم اتفاقی برات


writing in:سه شنبه 91/9/14time 5:39 عصرbyآناهیتا ردپاها ( ) |
از خدا دیگر هیچ نمیخواهم ، دیگر هیچ آرزویی ندارم ، رویایم را میخواستم که به آن رسیدم ، دنیا را میخواستم که آن را به دست آوردم ، رویایی که همان دنیای من است، و

 

تویی که همان دنیای منی .....


writing in:سه شنبه 91/9/14time 5:38 عصرbyآناهیتا ردپاها ( ) |

 


writing in:سه شنبه 91/9/14time 5:37 عصرbyآناهیتا ردپاها ( ) |

کآش آدَم هآ یه کَم جُراَت دآشتَن...

گوشی رو بَرمیدآشتَن و زَنگ میزَدَن و میگُفتَن :

بِبین ؛ دِلَم وآسَت تَنگ شُدِه ،

وآسِه هیچ چیزِ دیگِه ای هَم زَنگ نَزَدَم


writing in:سه شنبه 91/9/14time 5:37 عصرbyآناهیتا ردپاها ( ) |
   1   2      >